posted by user: lluiscfp || 2694 views || tracked by 9 users: [display]

CCIA 2009 : Congrés Internacional de l’Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial

FacebookTwitterLinkedInGoogle

Link: http://www.lsi.upc.edu/events/ccia2009/
 
When Oct 21, 2009 - Oct 23, 2009
Where Cardona, Spain
Submission Deadline May 15, 2009
Notification Due Jul 3, 2009
Final Version Due Jul 17, 2009
Categories    artificial intelligence   data mining   machine learning
 

Call For Papers

Us convidem a participar al Dotzè Congrés Internacional de l’Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial (CCIA 2009), que tindrà lloc els dies 21, 22 i 23 d'octubre de 2009 a Cardona. Les llengües oficials del congrés per a la presentació de ponències són: el català, l'espanyol, el francès, l'italià i l'anglès.

L'objectiu principal del Congrés és fomentar la discussió dels últims treballs en intel·ligència artificial que es desenvolupen al si de la comunitat investigadora dels Països Catalans, així com reunir els membres d'aquesta comunitat.

Totes les contribucions es realitzaran en articles de 6 a 8 pàgines. La data límit per a l’enviament dels articles és el 15 de maig de 2009. Us animem perquè aquestes contribucions reflecteixin tant treballs acabats, com treballs preliminars que prometen ser idees innovadores.
Mineria de dades Aplicacions de la IA IA i sistemes Ambientals
Aprenentatge artificial Enginyeria del coneixement Algorismes/Programació evolutiva
IA en temps real IA i tecnologies assistencials Xarxes neuronals artificials
IA i sistemes biològics Llenguatge natural Sistemes difusos
Models de raonament Percepció Fusió/agregació de la informació
Planificació i optimització Robòtica Processament de la informació
Programació lògica Vida artificial Resolució de problemes en IA
Reconeixement de la parla Satisfacció de restriccions Agents i sistemes multi-agents

Related Resources

TERA - Eurasia Research 2021   19th ICTEL 2021 – International Conference on Teaching, Education & Learning, 11-12 October, Lisbon
IJCAI 2021   30th International Joint Conference on Artificial Intelligence
SSHRA - Eurasia Research 2021   3rd Lisbon – International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), 12-13 October 2021
ICDM 2021   21th Industrial Conference on Data Mining
STRA - Eurasia Research 2021   3rd ICSTR Paris – International Conference on Science & Technology Research, 28-29 November 2021
MLDM 2021   17th International Conference on Machine Learning and Data Mining
14th ICRLSH September, London 2021   2021 – 14th International Conference on Research in Life-Sciences & Healthcare (ICRLSH), 10-11 September, London
IARCE 2021-Ei Compendex & Scopus 2021   2021 5th International Conference on Industrial Automation, Robotics and Control Engineering (IARCE 2021)
ICBELLP - Eurasia Research 2021   2021 – XVIIIth International Conference on Business, Economics, Law, Language & Psychology (ICBELLP), 13-14 October, Lisbon
SSHRA - Eurasia Research 2021   3rd Paris – International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), 26-27 November 2021