posted by user: lluiscfp || 3006 views || tracked by 9 users: [display]

CCIA 2009 : Congrés Internacional de l’Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial

FacebookTwitterLinkedInGoogle

Link: http://www.lsi.upc.edu/events/ccia2009/
 
When Oct 21, 2009 - Oct 23, 2009
Where Cardona, Spain
Submission Deadline May 15, 2009
Notification Due Jul 3, 2009
Final Version Due Jul 17, 2009
Categories    artificial intelligence   data mining   machine learning
 

Call For Papers

Us convidem a participar al Dotzè Congrés Internacional de l’Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial (CCIA 2009), que tindrà lloc els dies 21, 22 i 23 d'octubre de 2009 a Cardona. Les llengües oficials del congrés per a la presentació de ponències són: el català, l'espanyol, el francès, l'italià i l'anglès.

L'objectiu principal del Congrés és fomentar la discussió dels últims treballs en intel·ligència artificial que es desenvolupen al si de la comunitat investigadora dels Països Catalans, així com reunir els membres d'aquesta comunitat.

Totes les contribucions es realitzaran en articles de 6 a 8 pàgines. La data límit per a l’enviament dels articles és el 15 de maig de 2009. Us animem perquè aquestes contribucions reflecteixin tant treballs acabats, com treballs preliminars que prometen ser idees innovadores.
Mineria de dades Aplicacions de la IA IA i sistemes Ambientals
Aprenentatge artificial Enginyeria del coneixement Algorismes/Programació evolutiva
IA en temps real IA i tecnologies assistencials Xarxes neuronals artificials
IA i sistemes biològics Llenguatge natural Sistemes difusos
Models de raonament Percepció Fusió/agregació de la informació
Planificació i optimització Robòtica Processament de la informació
Programació lògica Vida artificial Resolució de problemes en IA
Reconeixement de la parla Satisfacció de restriccions Agents i sistemes multi-agents

Related Resources

CCIA 2022   XX Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura
MLDM 2023   18th International Conference on Machine Learning and Data Mining
CIMCIA 2022   Congreso Internacional de Mecatrónica, Control e Inteligencia Artificial
JCRAI 2022-Ei Compendex & Scopus 2022   2022 International Joint Conference on Robotics and Artificial Intelligence (JCRAI 2022)
INFONOR 2022   XIII Congreso Internacional de Computación e Informática de Norte de Chile
AAAI 2023   The 37th AAAI Conference on Artificial Intelligence
SEPLN 2022   XXXVIII Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural
ACM-Ei/Scopus-ITNLP 2022   2022 2nd International Conference on Information Technology and Natural Language Processing (ITNLP 2022) -EI Compendex
CCIA 2022   20TH SCIENTIFIC CONFERENCE ON ENGINEERING AND ARCHITECTURE
WSDM 2023   Web Search and Data Mining