posted by user: lluiscfp || 2571 views || tracked by 9 users: [display]

CCIA 2009 : Congrés Internacional de l’Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial

FacebookTwitterLinkedInGoogle

Link: http://www.lsi.upc.edu/events/ccia2009/
 
When Oct 21, 2009 - Oct 23, 2009
Where Cardona, Spain
Submission Deadline May 15, 2009
Notification Due Jul 3, 2009
Final Version Due Jul 17, 2009
Categories    artificial intelligence   data mining   machine learning
 

Call For Papers

Us convidem a participar al Dotzè Congrés Internacional de l’Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial (CCIA 2009), que tindrà lloc els dies 21, 22 i 23 d'octubre de 2009 a Cardona. Les llengües oficials del congrés per a la presentació de ponències són: el català, l'espanyol, el francès, l'italià i l'anglès.

L'objectiu principal del Congrés és fomentar la discussió dels últims treballs en intel·ligència artificial que es desenvolupen al si de la comunitat investigadora dels Països Catalans, així com reunir els membres d'aquesta comunitat.

Totes les contribucions es realitzaran en articles de 6 a 8 pàgines. La data límit per a l’enviament dels articles és el 15 de maig de 2009. Us animem perquè aquestes contribucions reflecteixin tant treballs acabats, com treballs preliminars que prometen ser idees innovadores.
Mineria de dades Aplicacions de la IA IA i sistemes Ambientals
Aprenentatge artificial Enginyeria del coneixement Algorismes/Programació evolutiva
IA en temps real IA i tecnologies assistencials Xarxes neuronals artificials
IA i sistemes biològics Llenguatge natural Sistemes difusos
Models de raonament Percepció Fusió/agregació de la informació
Planificació i optimització Robòtica Processament de la informació
Programació lògica Vida artificial Resolució de problemes en IA
Reconeixement de la parla Satisfacció de restriccions Agents i sistemes multi-agents

Related Resources

CICCSI 2020   Congreso Internacional de Ciencias de la Computación y Sistemas de Información - CICCSI 2020
FAIML 2020-Ei Compendex & Scopus 2020   2020 2nd International Conference on Frontiers of Artificial Intelligence and Machine Learning (FAIML 2020)
TICEC 2020   Congreso Internacional de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ecuador
COMIT 2020   4th International Conference on Computer Science and Information Technology
Online Live 2020   17th ICTEL 2020 – International Conference on Teaching, Education & Learning, 31 Aug -01 Sep, Barcelona
CST 2020   7th International Conference on Foundations of Computer Science & Technology
GESB 2021   Genome Engineering and Synthetic Biology (4th edition)
AICA 2020   O'Reilly AI Conference San Jose
2021 – 9th ICRLSH June, Paris 2021   2021 – 9th International Conference on Research in Life-Sciences & Healthcare (ICRLSH), 04-05 June, Paris
Online Live 2020   3rd ICSTR Barcelona – International Conference on Science & Technology Research, 03-04 September 2020