posted by organizer: yenicerir || 5067 views || tracked by 12 users: [display]

GÖMSİS 2014 : 4. Gömülü Sistemler ve Uygulamaları Sempozyumu

FacebookTwitterLinkedInGoogle

Link: http://www.gstl.itu.edu.tr/gomsis2014
 
When Dec 4, 2014 - Dec 5, 2014
Where İTÜ, İstanbul, Türkiye
Submission Deadline Oct 15, 2015
Notification Due Nov 5, 2015
Final Version Due Nov 15, 2015
Categories    embedded systems   electronics   engineering   FPGA
 

Call For Papers

Sempozyumda ülkemizde Gömülü Sistemler konusunda yapılan araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları sunulacaktır. Sempozyumun gömülü sistemler alanında çalışanları bir araya getirmesi, yeni ortaklıkların ve projelerin doğmasına aracı olması hedeflenmektedir.

Bildiri konuları aşağıda listelenen konu ve benzerleri olacaktır:

Gömülü Sistemlerin Modellenmesi ve Belirtimi
Donanım/Yazılım Ortak Tasarımı
Gömülü Sistemler için Tasarım Yöntemleri
Gömülü Sistemlerde Güvenlik
Tekrar Programlanabilir Mimariler ve Uygulamalar
Gömülü Sistemler ve İşletim Sistemleri
Yaygın ve Heryerde Birden Bulunan Hesaplama
Gömülü Sistemlerdeki Yeni Teknolojiler
Gömülü Sistemlerde Doğrulama ve Sağlama
Gömülü Sistemlerin Uygulamaları
Doğrulama ve Bozulmaya Dayanıklı Gömülü Sistemler
Güç Yönetimi ve Optimizasyon

Related Resources

PRO-VE 2022   23rd IFIP/SOCOLNET Working Conference on Virtual Enterprises
EEIEJ 2022   Emerging Trends in Electrical, Electronics & Instrumentation Engineering: An international Journal
EI-ISEEIE 2023   2023 International Symposium on Electrical, Electronics and Information Engineering(ISEEIE 2023)
AIAA 2022   12th International Conference on Artificial Intelligence, Soft Computing and Applications
CoMSE 2023   2023 International Conference on Materials Science and Engineering (CoMSE 2023)
ICCSEA 2022   12th International Conference on Computer Science, Engineering and Applications
IOP, EI, Scopus-EMECS 2022   2022 International Conference on Electronics, Mechanical Engineering and Computer Science (EMECS 2022)-EI Compendex
IEEE-Ei/Scopus-CISDS 2022   2022 International Conference on Frontiers of Communications, Information System and Data Science (CISDS 2022)-EI Compendex
MLDS 2022   3rd International Conference on Machine Learning Techniques and Data Science