posted by organizer: yenicerir || 4493 views || tracked by 11 users: [display]

GÖMSİS 2014 : 4. Gömülü Sistemler ve Uygulamaları Sempozyumu

FacebookTwitterLinkedInGoogle

Link: http://www.gstl.itu.edu.tr/gomsis2014
 
When Dec 4, 2014 - Dec 5, 2014
Where İTÜ, İstanbul, Türkiye
Submission Deadline Oct 15, 2015
Notification Due Nov 5, 2015
Final Version Due Nov 15, 2015
Categories    embedded systems   electronics   engineering   FPGA
 

Call For Papers

Sempozyumda ülkemizde Gömülü Sistemler konusunda yapılan araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları sunulacaktır. Sempozyumun gömülü sistemler alanında çalışanları bir araya getirmesi, yeni ortaklıkların ve projelerin doğmasına aracı olması hedeflenmektedir.

Bildiri konuları aşağıda listelenen konu ve benzerleri olacaktır:

Gömülü Sistemlerin Modellenmesi ve Belirtimi
Donanım/Yazılım Ortak Tasarımı
Gömülü Sistemler için Tasarım Yöntemleri
Gömülü Sistemlerde Güvenlik
Tekrar Programlanabilir Mimariler ve Uygulamalar
Gömülü Sistemler ve İşletim Sistemleri
Yaygın ve Heryerde Birden Bulunan Hesaplama
Gömülü Sistemlerdeki Yeni Teknolojiler
Gömülü Sistemlerde Doğrulama ve Sağlama
Gömülü Sistemlerin Uygulamaları
Doğrulama ve Bozulmaya Dayanıklı Gömülü Sistemler
Güç Yönetimi ve Optimizasyon

Related Resources

CoMSE 2021   2021 International Conference on Materials Science and Engineering (CoMSE 2021)
EI-ISEEIE 2021   2021 International Symposium on Electrical, Electronics and Information Engineering(ISEEIE 2021)
ToMS 2020   Transactions on Maritime Science journal
ICCAE--Ei and Scopus 2021   IEEE--2021 The 13th International Conference on Computer and Automation Engineering (ICCAE 2021)--Ei Compendex, Scopus
CTCM 2021   7th International Conference of Control Theory and Computer Modelling
EMSA 2021   10th International Conference on Embedded Systems and Applications
ACM--ICECC--Ei and Scopus 2021   ACM--2021 4th International Conference on Electronics, Communications and Control Engineering (ICECC 2021)--Scopus, Ei Compendex
ICRCA--ACM, Ei and Scopus 2021   ACM--2021 The 5th International Conference on Robotics, Control and Automation (ICRCA 2021)--Ei Compendex, Scopus
ICRE--EI Compendex, Scopus 2021   2021 5th International Conference on Reliability Engineering (ICRE 2021)--EI Compendex, Scopus
ACM--RSAE--EI Compendex, Scopus 2021   ACM--2021 The 3rd International Conference on Robotics Systems and Automation Engineering (RSAE 2021)--EI Compendex, Scopus