posted by user: sehntmts || 7594 views || tracked by 9 users: [display]

TOK 2013 : Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (Turkish National Meeting on Automatic Control 2013)

FacebookTwitterLinkedInGoogle

Link: http://tok2013.inonu.edu.tr
 
When Sep 26, 2013 - Sep 28, 2013
Where Malatya / Türkiye
Submission Deadline May 15, 2013
Notification Due Jul 15, 2013
Final Version Due Aug 15, 2013
Categories    control   automation   robotics   mechatronic
 

Call For Papers

Kontrol ve Otomasyon alanı Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Makine, Mekatronik ve Kimya mühendisliği gibi temel bir çok mühendislik dallarının ortak bir disiplini olup, son yıllarda gelişen teknoloji ve Ar-Ge faaliyetleri ile savunma sanayisi, imalat endüstrisi, otomotiv, havacılık, enerji sistemleri, raylı sistemler, robotik, tekstil vb gibi bir çok endüstri alanında uygulamalarının sıkça görüldüğü vazgeçilmez bir alan haline gelmiştir. Bu gelişimin temel ayaklarından biri olan Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı ve Sergisi, 1994 yılından beri ülkemizin değişik üniversitelerinde görev yapan saygın bilim insanları ile endüstrinin değişik sektörlerinde çalışan mühendisleri bir araya getiren, katılımcıların karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunmasına ve ortak çalışmaların üretilmesine olanak sağlayan bir ortam sunmaktadır. Bu amaçla, onbeşincisi düzenlenecek olan Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı ve Sergisi 2013 yılında İnönü Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinin işbirliğinde Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir.

Halen faaliyette olan üç ve yakında faaliyete geçecek olan dördüncü organize sanayi bölgeleriyle Malatya, Anadolu'nun sanayisi en hızlı gelişen ve Ankara'nın doğusunda en çok sanayi tesisi bulunan illerinden birisidir. Bu gelişimin yanı sıra dünyanın en lezzetli kayısısının yalnızca bu topraklarda yetişmesi nedeniyle, kendisine has kayısı ürünleriyle Malatya dünyanın kayısı başkenti olarak tanınmaktadır. M.Ö. 3000 yılında, şimdi Aslantepe Höyüğü olarak bilinen yerde başladığı tahmin edilen ve -bilinen- beş bin yıllık tarihi ile bölgenin önemli uygarlık ve kültür merkezlerinden biri olan Malatya görülmesi gereken illerimizdendir.

Bu yıl 38. kuruluş yılını kutlayan İnönü Üniversitesine gelerek TOK 2013'e katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

Prof. Dr. Nusret Tan . Doç. Dr. Serdar Ethem Hamamcı . Doç. Dr. Mehmet Turan Söylemez
(TOK 2013 Eşbaşkanları)This year, Turkish National Meeting on Automatic Control (TOK 2013) which will be held in Malatya, brings together the academicians from different universities of Turkey and the control engineers from industry, additionally the contributors from abroad countries.

Turkish National Committee of Automatic Control (TOK) is National Member Organization (NMO) of “International Federation of Automatic Control” (IFAC) in Turkey.

The aim of TOK is to induce people for the science and technology of automatic control in whole systems to flourish theoretically and in practice; to facilitate those involved in the theory and the implementations of automatic control, to make collective works with the national and international agencies involved.


Prof. Dr. Nusret Tan . Doç. Dr. Serdar Ethem Hamamcı . Doç. Dr. Mehmet Turan Söylemez
(TOK 2013 Meeting Chairs)

Related Resources

GéCLEREEE 2021   1er Séminaire national sur le Génie climatique, Énergies renouvelables & Efficacité énergétique
EI-RACE 2021   2021 Asia-Pacific Conference on Robotics, Automation and Communication Engineering (RACE 2021)
ICBELLP - Eurasia Research 2021   9th Singapore – International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), 16-17 November 2021
JCCAR 2021   2021 International Joint Conference on Control, Automation and Robotics (JCCAR 2021)
SSHRA - Eurasia Research 2021   9th Singapore – International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), 16-17 November 2021
IARCE 2021-Ei Compendex & Scopus 2021   2021 5th International Conference on Industrial Automation, Robotics and Control Engineering (IARCE 2021)
TERA - Eurasia Research 2021   21st ICTEL 2021 – International Conference on Teaching, Education & Learning, 15-16 November, Singapore
ICRMV--EI, Scopus 2021   2021 The 5th International Conference on Robotics and Machine Vision (ICRMV 2021)--Ei Compendex, Scopus
HBSRA - Eurasia Research 2021   2021 – 20th International Conference on Research in Life-Sciences & Healthcare (ICRLSH), 19-20 November, Singapore
STRA - Eurasia Research 2021   9th ICSTR Singapore – International Conference on Science & Technology Research, 18-19 November 2021