posted by user: enginyesil || 2271 views || tracked by 3 users: [display]

TOK 2012 : Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi 2012 Ulusal Toplantısı

FacebookTwitterLinkedInGoogle

Link: http://tok2012.nigde.edu.tr/
 
When Oct 11, 2012 - Oct 13, 2012
Where Niğde Üniversitesi
Submission Deadline Jul 27, 2012
Notification Due Aug 15, 2012
Final Version Due Aug 30, 2012
Categories    kontrol sistemleri   olcme ve enstrumantasyon   TOK
 

Call For Papers

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi’nin Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı 2012 (TOK 2012), Niğde Üniversitesi “Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü” ile İstanbul Teknik Üniversitesi “Kontrol Mühendisliği Bölümü” işbirliği ile 11-13 Ekim 2012 tarihleri arasında Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde gerçekleştirilecektir.


Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi TOK, çok uluslu bir organizasyon olan International Federation of Automatic Control’ün (IFAC’ın) beş kıtaya yayılmış halen mevcut 51 üyesi arasında Ülkemizi temsil eden kuruluştur.

20. kuruluş yılını kutlayan Niğde Üniversitesine gelerek TOK 2012’ye katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

Yrd. Doç. Dr. Murat Barut
Niğde Üniversitesi
Elektrik Elektronik Müh. Böl.
(TOK 2012 Eşbaşkanı)

Yrd. Doç. Dr. Engin Yeşil
İstanbul Teknik Üniversitesi
Kontrol Müh. Böl.
(TOK 2012 Eşbaşkanı)

Related Resources

TOK 2013   Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (Turkish National Meeting on Automatic Control 2013)